KİMYEVİ GÜBRELER

SAFEACİD

AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

COSMO FER

Fe EDDHA % 6

UNI REZERV L-Cu

% 23 Bakır Oksiklorür Süspansiyonu

BAFER

Fe EDDHA % 6 % 4.8 orto-orto

UNI REZERV 765

Bor(B), Bakır(Cu-Sülfat), Demir(Fe-Sülfat), Mangan(Mn-Sülfat), Çinko(Zn-Sülfat) Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

UNI REZERV Mn

%17 Suda Çözünür Mangan (Mn)

UNI REZERV Zn

% 15 Suda Çözünür Çinko (Zn)